Start nu met Tai Chi & Qigong met gratis eerste les

10-beurtenkaart

€ 135,00

Promo 10 beurtenkaart is persoonlijk en wordt niet teruggestort. Deze komt op 135€. 

Schrijf over op op REKENINGNUMMER BE43 7512 0208 5901 mét vermelding van de deelnemer en je kaart ligt bij je eerste les je klaar.  Breng steeds je betalingsbewijs mee.

Met deze beurtenkaart kan je naar alle lessen gaan. Breng je betalingsbewijs mee of betaal enkel cash tijdens de les. Schrijf je steeds in voor je les.