REKENINGNUMMER BE43 7512 0208 5901 mét vermelding van de deelnemer en les en je kaart of thee ligt bij je eerste les klaar.  Breng steeds je betalingsbewijs mee.